ceny transferowe

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są fragmentem tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych ze sobą. W przypadku takich transakcji ważne jest, by ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby między niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory oferuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które umożliwiają klientom na uniknięcie problemów powiązanych z nieprawidłowym wyznaczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi przede wszystkim weryfikację i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia stosownych cen oraz stworzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy, TP Advisory zapewnia klientom kompetentne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. https://www.tpadvisory.pl