Na czym polega praca w dziale HR?

Dział kadr jest kluczowym graczem w organizacji. Jest odpowiedzialny za ułatwianie i monitorowanie relacji z pracownikami, co obejmuje zatrudnianie i zwalnianie, szkolenia i rozwój, rekompensaty, świadczenia i plany wynagrodzeń. Istnieją cztery główne obszary HR:

 

  1. Rekrutacja i zatrudnianie: Ta grupa jest odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych pracowników poprzez zamieszczanie ofert pracy, przesiewanie kandydatów, którzy ubiegają się o pracę, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i zatrudnianie wykwalifikowanych kandydatów.

 

  1. Relacje z pracownikami: Znany również jako dział ludzi, ta grupa opracowuje politykę firmy dotyczącą relacji z pracownikami i pracuje nad egzekwowaniem tej polityki. W tym obszarze są administracja świadczeń (co obejmuje przetwarzanie roszczeń), prawa i obowiązki pracowników, zarządzanie wydajnością (w tym dyscypliny), stosunki pracy i zgodność z prawem.

 

  1. Rozwój pracowników: Pracownicy ci są odpowiedzialni za zapewnienie obecnym pracownikom możliwości szkolenia, aby mogli rozwijać się zawodowo; menedżerowie również korzystają z usług tej grupy, aby pomóc im w rozwoju członków zespołu.

 

  1. Rekompensata i świadczenia: Rekompensata to wszystko, co ma wartość, którą można określić ilościowo; świadczenia to wszystko, co poza wynagrodzeniem ma wartość dla pracownika (na przykład ubezpieczenie zdrowotne). Pracownicy ci zajmują się zarówno administracją płac (w tym potrącaniem podatków), jak i administracją świadczeń (w tym informacjami o opiece zdrowotnej).

 

Podobne artykuły znajdziesz na stronie manux.pl