Oznaczenia BHP w zakładach pracy – co warto oznaczać?

Obecność oznaczeń BPH jest niezwykle ważna w zakładach pracy. Należy za ich pomocą wyznaczyć ścieżki ewakuacyjne, miejsca wymagające szczególnej ostrożności oraz wszelkie inne punkty newralgiczne. Poniżej prezentujemy garść kluczowych informacji związanych z wyborem miejsc, w których oznaczenia BHP zostaną powieszone. 

BPH i jego oznaczenia – gdzie warto i należy naklejać? 

Pierwszym typem miejsc, które wymagają oznaczenia, są wyjścia ewakuacyjne. Każde przejście znajdujące się na drodze ewakuacji powinno zostać oznaczone poprzez wskazanie kierunku, w którym należy się udać. 

Miejsca zbiórki to kolejny istotny obszar wymagający oznaczenia. Jest to miejsce, w którym pracownicy zakładu zgromadzą się, by sprawdzić, czy wszyscy opuścili budynek i nikt nie wymaga pomocy. Oznaczenia tego typu oferuje BV-Format: https://bvformat.poznan.pl/kategoria-produktu/znaki-bhp-i-piktogramy/znaki-ochrony-i-higieny-pracy/.

Koniecznie należy też oznaczyć miejsce ulokowania gaśnic oraz apteczki. Najczęściej znajdują się one w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, obecność oznaczeń jest dodatkową wskazówką przyspieszającą ich odnalezienie w sytuacji, gdy są potrzebne. 

Miejsca wymagające podwyższonej ostrożności – na przykład sprzyjające wypadkom lub zaistnieniu sytuacji niebezpiecznych – również wymagają oznaczenia. Można w tym celu stosować nie tylko naklejki, ale również specjalne taśmy ostrzegawcze. 

Kolejnymi miejscami wymagającymi oznakowania są schody oraz progi, a także obniżone stropy. Nanoszone na nie oznaczenia zwiększają ich widoczność, a tym samym zmniejszają ryzyko uderzenia, potknięcia lub wystąpienia wypadku. 

Ostatnim istotnym obszarem wymagającym oznaczenia są miejsca o zwiększonym natężenia hałasu. Są to najczęściej hale produkcyjne wyposażone w maszyny taśmowe generujące rozmaite i uciążliwe hałasy.

Previous post Rodzaje kotłów grzewczych – a rodzaj stosowanych paliw
Next post Narzędzia stolarskie