Rodzaje kotłów grzewczych – a rodzaj stosowanych paliw

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania to urządzenia różniące się typem nośnika ciepła, sposobem spalania paliwa opałowego, wytwarzanymi temperaturami oraz ciśnieniem. Pod względem użytkowym, kotły mogą nadawać się do obsługi budynków o różnej powierzchni, kubaturze i poziome izolacji termicznej. Poniżej prezentujemy najważniejszy podział dostępnych kotłów CO zgodnie z typem paliwa jakie może być w nim użyte. 

Kotły centralnego ogrzewania – najważniejsza klasyfikacja 

Kotły centralnego ogrzewania można podzielić na te przeznaczone do spalania paliw stałych lub ciekłych, a także na urządzenia gazowe i elektryczne. Do grona najchętniej stosowanych paliw stałych należą kotły na miał, kotły na ekogroszek, kotły na pellet, kotły na zrębki, kotły drewno oraz kotły na biomasę (np. słomę). Kotły zasilane paliwami gazowymi można natomiast podzielić na kondensacyjne oraz niskotemperaturowe. Wymienione rodzaje kotłów znajdziesz pod linkiem: https://www.bridom.pl/systemy-grzewcze/kotly-c.o.

Ponadto kotły dzielą się na jednofunkcyjne i wielofunkcyjne. Pierwsze pozwalają jedynie na wytworzenie energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania wnętrz pomieszczeń. Drugie mogą także poradzić sobie z ogrzaniem wody użytkowej, stosowanej w łazience i kuchni. 

W typowym budynku jednorodzinnym najczęściej stosuje się kotły, których moc nominalna wynosi mniej niż 25 kW. Zaaranżowanie kotłowni dedykowanej pod taki kocioł nie jest szczególnie trudne. Najchętniej wybieranymi typami kotłów są te na paliwa stałe, co wynika z łatwego dostępu do złóż kopalnianych w naszym kraju przy jednoczesnym braku dostępu do źródeł paliw ciekłych.

Previous post Trutka na szczury. Co należy o niej wiedzieć?
Next post Oznaczenia BHP w zakładach pracy – co warto oznaczać?